Full Body Massage Men

Respectvolle aanrakingTantra Massage [Scroll down for English] 

De massages die ik geef zijn een mix van oosterse en westerse massage vormen gecombineerd met Tantra massagetechnieken die bijdragen aan jouw totale ontspanning.

De speciale Tantra massage voor mannen  kan bijdragen aan een stuk ontspanning, loslating en het vrijkomen van emoties en levensenergie. Het gehele lichaam zal worden gemasseerd.

Ik begin aan de achterkant van je lichaam en daarna is de voorkant aan de beurt. Speciale aandacht zal worden besteedt  aan het sacrum en de billen en dan het gebied van de bekkenbodemspieren waar je anus, perineum en geslachtsorganen liggen. Ben je voldoende ontspannen dan is er ruimte om je anus te masseren en vervolgens je prostaat te stimuleren. Ook de lingham (penis) zal met een respectvolle aanraking worden gemasseerd.

Erogene zones  kunnen worden geprikkeld maar het blijft een massage, maar hierin bestaat de ruimte om jezelf te mogen zijn op een respectvolle manier.

De massages worden in een sfeervolle verwarmde ruimte en met verwarmde neutrale olie uitgevoerd.


Er bestaat de mogelijkheid om te douchen voor of na de behandeling. Graag dit even kenbaar maken tijdens het maken van de afspraak!

Wil je nog iets weten ? Stel gerust je vraag via de mail, telefoon, app, of SMS. (Graag met nummerherkenning aan!)

 

Boek nu jouw Full Body Massage online

 

 

English

Tantra Massage

The massages I give are a mix of oriental and western massage forms, combined with Tantra massage techniques contributing to your total relaxation.

The special Tantra massage for men can contribute to relaxation, detachment of emotions and release of life energy. The whole body will be massaged.

I start at the back of your body followed at the front. Special attention will be paid to the sacrum and the buttocks and then the area of the pelvic floor muscles where your anus, perineum and genital organs are positioned. If you are relaxed enough, there is room to massage your anus followed by stimulation of your prostate. Also the Lingham (penis) will be massaged with a respectful touch.

Erogenous zones can be stimulated but it remains a massage, there is room to be yourself in a respectful way.

The massages are carried out in a pleasantly temperature controlled room using heated neutral oils. 

There is the possibility to have a shower before or after the treatment. Please make this known when making the appointment!

Do you still want to know more? Feel free to raise your question by mail, phone, app, or SMS. (Please use your number recognition!)